MAYRIT Capital Partners

Mayrit Capital Partners és una companyia d’inversió centrada, principalment, en l’adquisició de participacions en petites i mitjanes empreses, així com en Search Funds.