JB46

JB46 Investment Partners (JB46) és un vehicle d’inversió en Search Funds. La seva missió fonamental és ajudar al searcher en el seu esforç emprenedor, amb l’objectiu d’aconseguir un ple èxit no ja només financer sinó també empresarial. L’equip de JB46 està format per professionals de primera fila amb una llarga i provada experiència en el sector financer i empresarial, que s’involucraran en proporcionar als emprenedors i inversors tot tipus d’eines i assessorament per assolir l’èxit.

Jose María Jerez i Francisco Galiana formen part de l’equip original que ha impulsat, creat i invertit en JB46, i formen part de la Comissió Executiva del mateix. Després de molts i fructífers anys a Banco Santander i altres bancs internacionals, el seu focus ha canviat a l’economia real i al món de l’emprenedoria on no només participen en la iniciativa que representa JB46 sinó també en altres molt lligades al món de les startups i l’acceleració de noves empreses.